سوغات

اطلاعات گردشگری شهر رشتبرنج، چای، زیتون، رشته خشکار، کلوچه، سبزیهای محلی، انواع پنیر، کره محلی، بادام زمینی، شکر سرخ، سبزی های معطر، درار یا دلار؛ سیر: (سیرترشی، سیربرگ) ؛ فلفل سبز؛ ترب؛ صیفی جات: (خیار، تورش خیار) ؛ میوه ها: (بادرنگ، ته بشقابی، پاتاوی، انار ترش، سیب ترش، اربه، خوج، آب خوج، شاه بلوط، آب کونوس، اخته، آلوچه، رب آلوچه، آب غوره) ؛ انواع مربا؛ انواع حلوا؛ دوشاب؛ خَمَس؛ رشته خوشکار؛ انواع خورشها: (مرغ فسنجان یا مرغ لاکو، ماهی فیبیج)؛ کلوچه:(کلوچه لاهیجان، کلوچه فومن)؛ انواع نان؛ دیگر خوردنی ها: (عسل، باقالی ها)؛ مظاهر طبیعی جان دار و بیجان: (انواع ماهی، خاویار، مرغ و خروس، تخم مرغ محلی، تورنگ، پرندگان مهاجر، پرندگان خشک شده، زنگل)؛ صنایع دستی؛ وسایل آشپزخانه و حمام: (ساطور تخته، تبجه، نمکیار یا نمیار، گمج و نوخون، صابون کیسه، گیل سرشور) را می توان به عنوان تعداد پرشمار سوغات گیلان نام برد.