صنایع دستی

اطلاعات گردشگری شهر رشتیافته‎ های باستان ‎شناسی در گیلان هم اکنون در بزرگ‎ ترین موزه‎ های ایران و جهان قرار دارد و همه گواه برسابقه چند هزار ساله این سرزمین در هنر و صنعت است. جدا از آثار به دست آمده از کاوش‎ های باستان ‎شناسی، فرآورده‎ های ابریشمی و پشمی، سفال‎گری، گلیم‎ بافی، انواع دوخت و دوزها و انواع فرآورده‎ های حصیری، بامبو، مُروار، رشتی‎ دوزی، فرآورده‎ های چوبی، قلیان‎کویی (کدو قلیانی)، صندوق بولاکی، شال، جوراب پشمی، پای‎ افزار (چموش) و مکروره، نمد، شَعربافی، صندوق‎ سازی، میناكاری، نقاشی پشت شیشه، درودگری، شانه‎ سازی، چاپ‎ های سنتی (باتیک، قلمکار)، گمج و نوخون، ظرف غذای گیلگی، از جمله صنایع‎ دستی امروزه گیلان محسوب می ‎شوند.