پارک بانوان

اطلاعات گردشگری شهر رشتاین پارک با مساحت 20000 متر مربع دارای بخش های فضای سبز و زمین بازی كودكان و تجهیزات پاركی است. پارک بانوان در اردیبهشت ماه 1382 افتتاح شده است و فضایی سرزنده، امن و مناسبی برای حضور بانوان در این پارک به وجود آمده است.