بنای استانداری قدیم

اطلاعات گردشگری شهر رشتیکی از بناهای قدیمی مربوط به اوائل سلطنت پهلوی، ساختمان استانداری قدیم است. با توجه به سبک و شیوه معماری روسی، تصور میشود که بنا در سالهای 1308 تا 1314 ساخته شده است. این بنا دارای یک کلاه فرنگی در بالای قسمت ورودی است و در تاریخ 1379/12/25 به شماره 3496 به ثبت ملی رسیده است.