میدان شهرداری رشت

اطلاعات گردشگری شهر رشت

میدان شهرداری رشت به عنوان هسته مرکزی شهر از طریق خیابان های سعدی، شریعتی، علم الهدی و امام خمینی به سایر نقاط شهری مرتبط می شود. مجموعه میدان شهرداری در تاریخ 1356/3/2 و با شماره 1516 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. مجموعه بناهای میدان شهرداری از مهم ترین بناهای دوره پهلوی اول است که بر روی خرابه های محوطه قبرستان عمومی «آقا سید جعفر» و عمارت دیوانخانه شهر رشت، که در 1327 ه.ق به دست مِلیون سوزانده شده بود، ساخته شد.تغییر شکل تدریجی میدان مرکزی شهر از تاریخ 1330 شمسی به بعد با احداث باغچه های گل و استخر آب و تعبیه فواره و تغییر نام آن به «میدان شهرداری» آغاز شد. میدان شهرداری، با مساحتی در حدود 7000 مترمربع، اولین میدان بلدیه ایران نیز به شمار می آید و به عنوان هسته مرکزی شهر کاربردهای تجاری، اداری، تفریحی، فرهنگی و اجتماعی داشته است. با اجرای پروژه پیاده راه سازی بافت مرکزی شهر در یازدهم فروردین 1395، میدان شهرداری رشت از محیطی ماشین رو به فضایی پیاده مدار، تغییر چهره داد.