مسجد صفی

اطلاعات گردشگری شهر رشتاین مسجد که با نام «مسجد سفید» هم خوانده شده، منتسب به «صفی میرزا» پسر شاه عباس کبیر صفوی و مربوط به قرن نهم هجری بوده و یکی از قدیمی‎ ترین مساجد رشت به شمار می رود. مسجد دارای یک گل دسته مدور آجری و بامی سفالی است و چاهی در جنوب غربی گل دسته موسوم به چاه «صاحب الزمان (عج)» قرار دارد که برآورنده حاجات شناخته می شود. محراب مسجد سراسر گچ بری است و اطراف آن کاشیکاری شده و روی کاشی ها آیاتی از قرآن نقش گردیده است. بر روی کاشی‏ ها، تاریخ 1344 ه.ق و نام حاجی یوسف کاشی ساز نیز دیده می شود.