بقعه خواهر امام

اطلاعات گردشگری شهر رشت

بر اساس شجره نامه موجود، وی فرزند امام موسی كاظم (ع) و خواهر امام رضا (ع) است. سابق بر این، بر كتیبه سنگی در ضلع جنوبی بقعه، شجره‏ نامه ‏ای وجود داشت كه قسمتی از آن بر اثر شكستگی و فروریختگی از بین رفته و باقی مانده آن چنین است : فاطمه بنت‎ عبدا... بن‎ محمد بن ‎احمد بن‎ حمزه بن‎ موسی بن‎ جعفر علیه السلام. بقعه خواهر امام رشت از آثار دوران صفوی و به احتمال زیاد در زمان شاه عباس صفوی بنا شده و بارها با حوادث طبیعی ویران شده است. بنای بقعه به مساحت حدود 600 متر از آجر ساخته شده است و گنبدی به ارتفاع 5 متر دارد این بقعه حدود 3000 متر مربع زمین دارد و در اطراف آن بازارچه ‎ای به‎ نام خواهر امام مشهور است.