تالاب عینک

اطلاعات گردشگری شهر رشتاین تالاب در حاشیه غربی شهر و در امتداد جاده فومن با وسعت حدود 120 هکتار واقع شده است که 30 هکتار آن تالاب و منبع آبی، و بقیه را حریم آن تشکیل می دهد. تالاب گستره غربی شرقی دارد و طول آن در حدود 2.6 کیلومتر و عرض آن در بیشترین حالت 260 متر است. این تالاب که به دلیل شباهت آن به عینک در عکس هوایی، به این نام خوانده می شود، از ارزش‌های کم نظیر طبیعی و چشم اندازهای زیبای پیرامونی برخوردار است. تالاب عینک ویژگی خاص یک اکوسیستم زنده درون شهری را داراست و در کریدور پروازی پرندگان مهاجر قرار دارد.