پارک توحید یا گلپارک (پارک بدون دخانیات)

اطلاعات گردشگری شهر رشتاین پارک با وسعت 24000 مترمربع در حاشیه ادامه‏ ی رودخانه ‏ی زرجوب واقع گردیده و در بلوار توحید گلسار احداث شده که دومین پارک منطقه ‎ای گلسار محسوب می‏ گردد. در صدمین نشست شورای اسلامی شهر رشت نیز، طرح پارک بدون دخانیات با اکثریت آرا به تصویب رسید و مرحله ی اول این طرح در پارک توحید شهر رشت اجرایی شد. هم چنین این پارک با موقعیت منحصر به‎ فردش در محلهی گلسار شهر رشت تبدیل به محل استراحت سالمندان شده و در آن جشنوارههایی نیز مانند جشنواره گل شمعدانی برگزار می شود، که اولین دوره ی آن در تیرماه سال 94 اجرا شد.