پارک سالار مشکات

اطلاعات گردشگری شهر رشتپارک سالار مشکات در ضلع جنوبی پارک مفاخر قرار دارد، در اوایل دهه چهل خورشیدی، این باغ گردش‎ گاه اهالی رشت در روزهای جمعه بوده است. در سالهای اول انقلاب بخشی از باغ به صورت شهرک شهریاران درآمد و بخش باقی مانده آن به مساحت 7 هزار و 500 متر مربع در سال 1395 به پارک تبدیل شد. یخچال چمارسرا تنها یخچال باقیمانده در شهر رشت با ارتفاع تقریبی 10 متر از سطح زمین و قطر20 متری دایره یخچال در داخل این باغ قرار دارد.